Zdrowa Gmina

Miejski Serwis Informacyjny

2015-03-31

Zmiana godzin pracy urzędu w Wielki Piątek

W Wielki Piątek (3 kwietnia) Urząd Miasta Biała Podlaska (w tym sala obsługi) czynny będzie w godzinach 7:30 – 15:30.

2015-03-31

galeria zdjęć (7)
Zmiany w zarządzie Młodzieżowej Rady Miasta

W czwartek 27 marca odbyła się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy bialskich szkół, do których uczęszczają młodzi radni. Dokonano zmian w zarządzie Młodzieżowej Rady Miasta. więcej »

2015-03-31

galeria zdjęć (2)
Młoda biaczanka twarzą firmy "Tymbark"

Barbara Maksymiuk, uczennica klasy IV c Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej została twarzą Tymbarku. więcej »

2015-03-26

Komunikat do stowarzyszeń i organizacji terenowych działających na terenie miasta Biała Podlaska

Realizując uprawnienia organu nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), wzywamy wszystkie stowarzyszenia i organizacje terenowe działające na terenie miasta Biała Podlaska do przedstawienia informacji o aktualnym składzie władz: zarząd i komisji rewizyjnej, siedziby, daty ostatniego wpisu do KRS oraz danych teleadresowych wraz z adresem poczty elektronicznej. więcej »

2015-03-25

galeria zdjęć (6)
Kolejna publikacja Koła Bialczan

Książka Jana Czernika "Nekropolia Bialska" to podróż śladami przeszłości po bialskim cmentarzu. Promocja publikacji odbyła się 23 marca w Urzędzie Miasta. więcej »

2015-03-25

galeria zdjęć (3)
Seniorzy poznali tajemnicę ikon

Za seniorami drugie spotkanie z historią w Muzeum Południowego Podlaska poświęcone "Ikonie - świętej tajemnicy". więcej »

2015-03-24

Biała Podlaska, 24 marca 2015 roku

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ostatnich publikacji prasowych pragniemy oświadczyć, że:

  • Prezydent Miasta nigdy nie nakazywał podpisywania prezesom spółek komunalnych umów dotyczących badań spółek tzw.due diligence,
  • do dnia dzisiejszego żadna ze spółek komunalnych nie podpisała jakiejkolwiek umowy tego typu,
  • naszym zamiarem pozostaje przeprowadzenie gruntownego badania kondycji finansowej oraz jakości zarządzania miejskich spółek, co uważamy za nasz obowiązek, po wielu latach rządów poprzedników. Przeprowadzimy ten proces transparentnie i z zachowaniem uczciwej konkurencji.
  • zdecydowanie dementujemy plotki o planach prywatyzacji bialskich spółek komunalnych. Jest to całkowita nieprawda.

Medialne doniesienia podnoszące sprzeczne z wyżej wymienionymi faktami zarzuty są elementem brudnej kampanii przeciwko Urzędowi Miasta, której intencji możemy się domyślać biorąc pod uwagę, że wprowadzane przez nas działania naprawcze naruszają ugruntowane od lat interesy.

W ostatnich kilkunastu latach w Białej Podlaskiej stworzono silny lokalny układ zależności. Jakiekolwiek próby zmiany tego stanu rzeczy wywołują atak ze strony jego beneficjentów. Już w pierwszych miesiącach urzędowania ujawniliśmy wiele nieprawidłowości.

Wystarczy tu wymienić chociażby:

  • brak nadzoru nad funkcjonowaniem spółek komunalnych, które nierzadko świadczyły miastu usługi po cenach kilkukrotnie wyższych niż rynkowe np. w korzystaniu przez Urząd Miasta i instytucje mu podległe z sieci szerokopasmowego internetu,
  • zatrudnianie urzędników miasta jednocześnie w miejskich spółkach,
  • drastycznie niekorzystne dla miasta umowy z miejskimi spółkami w których np. miasto płaciło za utrzymanie nieistniejącej infrastruktury,
  • przyznawanie przez byłego prezydenta i jego urzędnika mieszkań komunalnych osobom, których status materialny w żaden sposób nie uprawniał do otrzymania mieszkań (przypadek młodej, pracującej osoby, która otrzymała od byłego prezydenta mieszkanie zaledwie 1 dzień po zameldowaniu się w Białej Podlaskiej, czy byłego funkcjonariusza służb mundurowych z dochodami na poziomie średniej krajowej, właściciela 4 samochodów).

Środowiska bojące się utraty wpływów, próbując dyskredytować nasze działania naprawcze, rozsiewają plotki o istniejących zamiarach prywatyzacji bialskich spółek. Jest to całkowita nieprawda i pomówienia.

Jedynym celem, jaki nam przyświeca jest rozwój miasta i spółek komunalnych, które są miejscem pracy dla wielu mieszkańców.

Dbając o majątek miasta podjęliśmy decyzję o utworzeniu w Urzędzie Miasta Referatu Nadzoru Właścicielskiego, który zapewni właściwą kontrolę nad gospodarowaniem mieniem publicznym.

Współpraca programowa Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską w Białej Podlaskiej ma na celu wspieranie działań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta, rozbudowę miejskiej infrastruktury drogowej, kulturalnej i sportowej. Naszym niezmiennym priorytetem jest stworzenie szansy mieszkańcom miasta na nowe miejsca pracy. Takim będzie specjalna podstrefa ekonomiczna, która ma zostać usytuowana na bialskim lotnisku.

Dariusz Stefaniuk
Prezydent
Miasta Biała Podlaska

Michał Litwiniuk
I Zastępca Prezydenta
Miasta Biała Podlaska

Adam Chodziński
II Zastępca Prezydenta
Miasta Biała Podlaska

więcej »

2015-03-23

galeria zdjęć (2)
Zgłoś miejsce, które trzeba posprzątać po zimie

"Sprzątanie miasta na wiosnę" to wspólna akcja Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Osadzeni pod nadzorem strażników miejskich od kilku dni sprzątają najbardziej newralgiczne miejsca miasta. więcej »

2015-03-20

Podziekowanie za udział w projekcie "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

2015-03-20

Bialski Żłobek na liście beneficjentów programu "Maluch"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wynikach konkursu "MALUCH - edycja 2015" moduł 2. Dotację otrzymał Bialski Żłobek Miejski "Skarbiec Skrzata". więcej »

2015-03-17

Bialska Rada Seniorów zaprasza

Z okazji zbliżających się obchodów Dnia Inwalidy Bialska Rada Seniorów postanowiła przybliżyć seniorom temat inwalidy organizując pokaz filmu pt. „CARTE BLANCHE” w dniu 29 kwietnia o godz. 13.00 w Kinie Merkury, po obniżonej cenie biletu. więcej »

2015-03-13

galeria zdjęć (2)
Prężnie działa rada gospodarcza przy Prezydencie Miasta

W piątek 13 marca odbyło się drugie posiedzenie Rady ds. Rozwoju Gospodarczego działającej przy Prezydencie Miasta Biała Podlaska. Jej pomysłodawcą jest prezydent Dariusz Stefaniuk. więcej »

2015-03-13

galeria zdjęć (1)
Prezydent czytał dzieciom po angielsku

Prezydent Dariusz Stefaniuk wziął udział w spotkaniu „Poczytaj mi Przyjacielu”. Akcja prowadzona jest w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. więcej »

2015-03-13

Poznaliśmy zwycięzcę konkursu na film w języku rosyjskim

Rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta na "Film promocyjny o mieście Biała Podlaska w języku rosyjskim". więcej »

2015-03-12

galeria zdjęć (14)
Biskup z wizytą u prezydenta Dariusza Stefaniuka

Gościem prezydenta Dariusza Stefaniuka był biskup siedlecki ks. Kazimierz Gurda. Spotkanie miało miejsce z okazji 15. edycji Konkursu Biblijnego dla gimnazjalistów. Finał odbył się w Urzędzie Miasta. więcej »

2015-03-12

Komunikat w sprawie mieszkań w zasobie gminnym

W ostatnich dniach urzędowania Prezydenta Czapskiego przydzielono kilka lokali mieszkalnych w wyremontowanych w ramach rewitalizacji centrum miasta kamienicach.
"Skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny" nie zawierały odniesienia do przepisów obowiązującej Uchwały nr VIII/76/01 Rady Miejskiej w Białej Podlaskiej z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Nie zawierały tym samym odniesienia do określonych w tej uchwale zasad pierwszeństwa. więcej »

2015-03-06

galeria zdjęć (4)
Prezydent współpracuje z Arturem Dziurmanem

Spektakl "Kot w Butach" to wyjątkowe przedsięwzięcie, gdyż sztukę przygotował Społeczny Teatr ITAN z Krakowa. W przedstawieniu obok aktorów profesjonalnych, wystąpią niewidomi i niedowidzący wykonawcy. Będzie to wyjątkowe wydarzenie łączące idee integracji społecznej z działalnością teatralną. Z tej okazji z prezydentem Dariuszem Stefaniukiem spotkał się reżyser i aktor Artur Dziurman. więcej »

2015-03-05

galeria zdjęć (27)
Roman Kłosowski z nagrodą Anny z Sanguszków Radziwiłłowej!

Małe jest wspaniałe - Romanowi Kłosowskiemu, wieczór życzeń szczególnych" odbył się 2 marca w Teatrze Kamienica. Impreza była poświęcona wybitnemu aktorowi pochodzącemu z Białej Podlaskiej. Podczas uroczystości prezydent Dariusz Stefaniuk wręczył artyście Bialską Nagrodę Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. więcej »

2015-02-10

galeria zdjęć (1)
Pomożemy wypełnić PIT

Bialski Urząd Miasta przystąpił do akcji Urzędu Skarbowego "Pomóż mieszkańcom miasta wysłać PIT przez Internet". Umożliwia on wysłanie drogą elektroniczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT 37. więcej »

2014-04-15

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Białej Podlaskiej

Informujemy, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Białej Podlaskiej udzielane są w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. więcej »

Imprezy/wystawy na najbliższy tydzień
Brak imprez/wystaw na najbliższy tydzień
Biuletyn Informacji Publicznej Wybory Prezydenckie 2015 Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie w Białej Podlaskiej Planowanie przestrzenne Geoportal Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Detektor burzowy Portal gospodarczy Białej Podlaskiej Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego Oceń nas - ankieta
Azyl Schronisko dla zwierząt
© 2010-2015 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.